Fremdriftsrapport for S/Y Mohawk II

Fremdriftsrapport for S/Y Mohawk II

Fremdriftsrapporter

Her vil flere av de involverte i prosjektet legge inn nye fremdriftsrapporter. Ønsker du en brukerkonto, kontakt Rune Tollisen

Sept-Oktober 2009

FremdriftPosted by Øyvind Berntsen Mon, Oct 12 2009 22:41

Dugnad på dørk 24. og 25. Oktober.

Dørk er nå klar i ruff, byssa, ladies, samt godt på vei i styrmannslugar og gangen. Vanntank er på plass i salong, og dørkbjelker lagt ut...

Krabbende dørkare... (uttesting av køyer under dørk..)Team ladiesTeam ruff og byss

Mastefisken på plass..

Dekk pr 24.10

Dekk pr 8/10:

opprettingsarbeide av dekk og inskripsjoner
rorbeslag og opprettingsarbeide av dekk.
ruffluke innreding.
seiltegninger og riggdetaljer, mastebeslag.
legging av dekk.
montering av mastefisk.
bolting av hudbord
All oppretting er ferdig, det er blitt påbegynt arbeide av dekk.
Det er pr 8.oktober lagt 1/3 av dekket.

Stor takktil Per Nielsen som tar en dag i ny og ne og bygger dørk....

Muligheter for videre dugnad 24/10..  • Comments(0)//fremdrift.savemohawk.com/#post36