Fremdriftsrapport for S/Y Mohawk II

Fremdriftsrapport for S/Y Mohawk II

Fremdriftsrapporter

Her vil flere av de involverte i prosjektet legge inn nye fremdriftsrapporter. Ønsker du en brukerkonto, kontakt Rune Tollisen

Mars 2010

FremdriftPosted by Rune Tollisen Wed, Mar 17 2010 19:30

Det tetter seg til på Mohawk!

Dekket er ferdig drevet og natet, og skal herde i to uker

Skutesiden er drevet og primet og nå er natingen i full gang

Det er mange meter med nat som skal legges for å få en tett båt!

Rekkestøtter og rekke er på plass. Nå begynner skansekledningen å forme seg rundt dekket

Det jobbes med riggen også. Tim er igang med å spleise toppvant.

Husk slipp på Isegran i påsken!!

  • Comments(0)//fremdrift.savemohawk.com/#post40

Rapport uke 15

FremdriftPosted by Rune Tollisen Tue, Apr 17 2007 00:40

Hudbord.
Arbeidet med hudbord på babord side er ferdigstilt ned til vannlinje.

Spanter.
Det er i perioden ikke utført arbeider med spanter.

Stålbunnstokker.
Arbeider med montering av stålbunnstokker pågår kontinuerlig, resterende vil bli demontert for oppgradering og fornyelse etter at første halvparten er montert.

Bly til ballastkjøl.
Vi mangler fortsatt bly til ballastkjølen. Øyvind Berntsen fra Sjøkorpset leder disse arbeidene. Kollbjørn Berglund ved Maagerø Marina donerte en blykjøl vederlagsfritt til SY/ Mohawk i påsken. Tusen Takk.

Dokumentasjon.
”White American Elm” fra Daniel Hengy er nå satt i bestilling. Trærne felles i disse dager i områdene rundt Great Lakes i USA. Materialene forventes å ankomme Isegran i Juni.

Ballastkjøl.
Pluggen til ballastkjølen er ferdig og montert for støping.
Blog Image

Dekk.
Arbeider med demontering av dekksutstyr er nå ferdigstilt, og dekket er på det nærmeste demontert.

Rigg.
Moelven bruk har blitt forespurt om og lage en prøve på ca 2 meters lengde av stormasten.
Vi aventer i disse dager en tilbakemelding på dette.

Knut Sørensen

  • Comments(0)//fremdrift.savemohawk.com/#post12

Nye hudbord kommer på plass

Bilde-galleriPosted by Rune Tollisen Tue, Apr 17 2007 00:39
Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image
  • Comments(0)//fremdrift.savemohawk.com/#post11

Rapport for januar 2007

FremdriftPosted by Øyvind Berntsen Sun, Feb 4 2007 16:08

Arbeidet med gjenoppbyggingen er nå inne i sin 5. måned, og perioden har vært preget av arbeid med svært store og imponerende materialdimensjoner, og det vanskelige arbeidet med å skaffe slike.
Mohawk skal gjenoppbygges etter antikvariske prinsipper, og bl.a. Treteknisk institutt har hjulpet oss med analyser av de over 100 år gamle materialene som Mohawk er bygget av, og gitt oss god veiledning i alternative materialer der hvor de opprinnelige ikke lenger finnes på denne jord.

Letingen etter grov alm strandet i oktober, det lot seg ikke handle med Øst-Europa etter vanlige handelsprinsipper. Det besluttes derfor å velge eik til kjølplanken.

Blog Image

I vakuumet etter den utilgjengelige almen har Uke 42-45 har derfor blitt utnyttet til restaurering av hekken. Denne ble restaurert for ca 20 år siden, men arbeidet som ble utført, kombinert med noen ugunstige materialvalg gjør at denne jobben må gjøres på nytt. Alle spant i hekken er fornyet med eik, og kledning er deretter revet, slik at hekken nå er klar for ny hud i opprinnelige og velegnede tresorter.

I november ble en 250 år gammel eik hugget i Danmark, den er nå tilpasset og på plass som Mohawks nye kjølplank. Monteringen av denne kjølplanken går inn i Norsk båtbyggerhistorie, det er mange tiår siden en så stor kjøl ble strukket, og det vil gå mange tiår igjen, kanskje aldri!. Begivenheten ble filmet av Nrk Østfold, og finnes på web-tv på følgende link: http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/81992

Blog Image
Det støpes spiker til hudbord av bronse etter samme metoder som i 1904. Videre er båten målt opp, slik at beregning av ny kjøl i bly, tilsvarende original i 1904 har kunnet la seg gjøre med kontroll på tyngdepunkt og stabilitet.

Akterstevn og dermed fremre del av rorkasse er på plass, Store og massive dimensjoner i eik også her.

Blog Image

Når kjølplank er på plass rett før jul går arbeidet videre med forstevn, det er også revet noe bordgang og erstattet et av spantene som knakk under det dramatiske sammenstøtet med ARM20 den 19.07 2004.

Fredriften følger vår plan, som tilsier at ivrige unge hender igjen kan heise seil og stevne ut fjorden sommeren 2008.

2475 Øyvind Berntsen

  • Comments(0)//fremdrift.savemohawk.com/#post4